Tiedote tutkimuksesta Ole läsnä lapsellesi

 

Sinut on kutsuttu osallistumaan Ole läsnä lapsellesi –vanhemmuusohjelman tutkimukseen. Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista ja voit keskeyttää osallistumisen milloin tahansa tutkimuksen aikana. Jos kieltäydyt tai keskeytät tutkimuksen, sillä ei ole mitään kielteisiä seurauksia, mutta kaikkea sinulta siihen asti kerättyä aineistoa voidaan edelleen käyttää tutkimukseen. 

 

Tutkimuksen tausta: Vanhemmuusohjelmat voivat edistää lapsen, vanhemman ja koko perheen hyvinvointia ja vuorovaikutusta. Universaalit, kaikille soveltuvat vanhemmuusohjelmat pyrkivät tukemaan keskeisiä vanhemmuudentaitoja. Digitaalisesti tarjotut vanhemmuusohjelmat ovat usein kustannustehokkaita ja aikaa säästäviä. Ne eivät ole aikaan tai paikkaan sidottuja, vaan niitä voi käyttää silloin kun se itselle parhaiten sopii. Ohjelmien vaikuttavuudesta ja käytettävyydestä tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimusta.  

Tavoite: Tämän tieteellisen tutkimuksen tavoitteena on arvioida 3-vuotiaiden lasten perheille suunnatun digitaalisen vanhemmuustaitoja tukevan ohjelman vaikuttavuutta ja käytettävyyttä.

Tutkimukseen pyydetään mukaan kaikki ne perheet, joiden lapsi osallistuu 3-vuotisneuvolaan tutkimuksessa mukana olevassa lastenneuvolassa.

Tutkimuksen toteuttaja: Tutkimuksen toteuttaa Turun yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus. Tutkimuksen johtajana toimii lastenpsykiatri, professori Andre Sourander. Tutkimus toteutetaan yhdessä kuntasi kanssa.

Tutkimustiedon keruu: Tutkimuksessa käytettävät tiedot kerätään huoltajille osoitetuilla sähköisillä kyselylomakkeilla digitaalisessa vanhemmuusohjelmassa sekä ohjelman tallentaman tiedon kautta. Huoltaja/huoltajat osallistuvat digitaaliseen Ole läsnä lapselle -vanhemmuusohjelmaan, jonka tavoitteena on tukea vanhemmuuden taitoja sekä lisätä vanhempien valmiuksia arjen tilanteiden hallintaan. Ohjelma sisältää viisi teemaa, joissa aiheita käsitellään kirjallisen materiaalin, videoiden sekä harjoitteiden avulla. Ohjelman aikana saat tekstiviesti- ja sähköpostimuistutuksia ohjelman käytöstä. Voit keskeyttää tekstiviestit koska tahansa alustan oman profiilin kautta. Ohjelman suorittamisen jälkeen (koeryhmä) tai 5 viikkoa tutkimukseen tulemisen jälkeen (odotusryhmä), sinulle lähetetään sähköpostitse pyyntö kyselyyn vastaamisesta. Lisäksi saat kolme muistutusviestiä, mikäli et ole käynyt täyttämässä kyselyä.  

 

Mitä tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa?

 

1. Suostutte osallistumaan tutkimukseen ja vastaatte sähköisiin kyselylomakkeisiin.

Kyselyiden avulla kartoitetaan vanhemmuudentaitoja ja lapsen käyttäytymistä. Kyselyiden täyttämiseen menee aikaa noin 15-30 minuuttia.

 

2. Arvioidaksemme ohjelman vaikutuksia, arvomme kaikki osallistujat kahteen ryhmään (koeryhmään ja odotusryhmään): koeryhmä aloittaa ohjelman käytön välittömästi ja täyttää kyselylomakkeet uudelleen 2 viikkoa ohjelman läpikäymisestä. Odotusryhmä odottaa 5 viikkoa, jonka jälkeen heitä pyydetään täyttämään uudelleen kyselylomakkeet. Tämän jälkeen he saavat ohjelman käyttöönsä.

 

3. Tutkimukseen kuuluva digitaalinen vanhemmuusohjelma on täysin internetissä toimiva ja voitte käyttää sitä siinä laajuudessa ja silloin kun itse haluatte. Voitte myös halutessanne keskeyttää ohjelman käytön koska tahansa. Keskeyttäminen tapahtuu ohjelman profiili –kohdassa.  Halutessanne voitte myös keskeyttää ohjelman lähettämät tekstiviestimuistutukset oma profiili –kohdassa.

 

4. Teitä pyydetään täyttämään kyselyt kaksi kertaa: heti tutkimukseen tullessa sekä 2 viikkoa ohjelman läpikäymisestä (koeryhmä) tai 5 viikkoa tutkimukseen tulosta (odotusryhmä). Vastaaminen kyselyihin tapahtuu sähköisesti. Teitä voidaan pyytää osallistumaan seurantakyselyihin myös myöhempänä ajankohtana.

 

5. Ole läsnä lapsellesi –vanhemmuusohjelma jää käyttöösi tutkimuksen jälkeenkin.

 

 

 

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa on:

 

Tutkijatohtori Kaisa Mishina

Puhelinnumero: +358 50 310 1358

Sähköposti: olelasna@utu.fi

Postiosoite: Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus, Lemminkäisenkatu 3, 20014 Turun yliopisto

 

Tutkimushanketta johtaa lastenpsykiatri, professori Andre Sourander

 

Tietosuojailmoitus

Etusivu

Rekisteröidy

Войти

Käytössäsi on Internet Explorer -selain. Tämä verkkosivu ei toimi oikein tietoturvattomalla Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme vaihtamaan selainta.