Tiedote tutkittavalle

Tiedote tutkimuksesta Ole läsnä lapsellesi

Sinut on kutsuttu osallistumaan Ole läsnä lapsellesi -ohjelman tutkimukseen. Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista ja voit keskeyttää osallistumisen milloin tahansa tutkimuksen aikana. Jos kieltäydyt tai keskeytät tutkimuksen, sillä ei ole mitään kielteisiä seurauksia sinulle tai lapsellesi. 

Tutkimuksen tausta: Vanhempainohjausohjelmat voivat edistää lapsen, vanhemman ja koko perheen hyvinvointia ja vuorovaikutusta. Universaalit, kaikille soveltuvat vanhemmuusohjelmat pyrkivät tukemaan keskeisiä vanhemmuudentaitoja. Digitaalisesti tarjotut vanhemmuusohjelmat ovat usein kustannustehokkaita ja aikaa säästäviä. Ne eivät ole aikaan tai paikkaan sidottuja, vaan niitä voi käyttää silloin kun se itselle parhaiten sopii. Ohjelmien käytöstä tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimusta.

Tavoite: Tämän tieteellisen tutkimuksen tavoitteena on arvioida 3-vuotiaiden lasten perheille suunnatun digitaalisen vanhemmuustaitoja tukevan ohjelman käyttöä.

Tutkimukseen pyydetään mukaan kaikki ne perheet, joiden lapsi osallistuu 3-vuotisneuvolaan tutkimuksessa mukana olevassa lastenneuvolassa. Osassa tutkimuksessa mukana olevista alueista 3-vuotiaiden lasten perheet pääsevät osallistumaan tutkimukseen alueen neuvolan internetsivujen kautta ilman kontaktia neuvolaan.

Tutkimuksen toteuttaja: Tutkimuksen toteuttaa Turun yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus. Tutkimuksen johtajana toimii lastenpsykiatri, professori Andre Sourander. Tutkimus toteutetaan yhdessä kuntasi kanssa.

Tutkimustiedon keruu: Tutkimuksessa käytettävät tiedot kerätään huoltajille osoitetuilla sähköisillä kyselylomakkeilla digitaalisessa vanhempainohjausohjelmassa sekä ohjelman tallentaman tiedon kautta. Huoltaja/huoltajat osallistuvat digitaaliseen Ole läsnä lapselle -ohjelmaan, jonka tavoitteena on tukea vanhemmuuden taitoja sekä lisätä vanhempien valmiuksia arjen tilanteiden hallintaan. Ohjelma sisältää viisi teemaa, joissa aiheita käsitellään kirjallisen materiaalin, videoiden sekä harjoitteiden avulla. Ohjelman aikana saat tekstiviesti- ja sähköpostimuistutuksia ohjelman käytöstä. Voit keskeyttää tekstiviestit koska tahansa alustan oman profiilin kautta. Ole läsnä lapsellesi –ohjelman kesto on kahdeksan viikkoa. Tämän jälkeen ohjelma sulkeutuu. Kun mukaan tulemisestasi tutkimukseen on kulunut kahdeksan viikkoa, sinulle lähetetään pyyntö kyselyyn vastaamisesta. Lisäksi saat muistutusviestejä, mikäli et ole käynyt täyttämässä kyselyä.

 

Mitä tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa?

  1. Suostutte osallistumaan tutkimukseen ja vastaatte sähköisiin kyselylomakkeisiin. Kyselyiden avulla kartoitetaan arjen tilanteita ja lapsen käyttäytymistä. Kyselyiden täyttämiseen menee aikaa noin 15-30 minuuttia. Kyselyihin pyydetään vastaamaan ennen ohjelman aloittamista ja sen päätyttyä. Lisäksi vastauksiasi Voimaperheet -kyselyssä lapsen täyttäessä 4 vuotta voidaan käyttää tämänkin tutkimuksen tulosten arvioinnissa.
  2. Tutkimukseen kuuluva digitaalinen vanhemmuusohjelma on täysin internetissä toimiva ja voitte käyttää sitä kahdeksan viikon ajan siinä laajuudessa ja silloin kun itse haluatte. Voitte myös halutessanne keskeyttää ohjelman käytön koska tahansa. Keskeyttäminen tapahtuu ohjelman profiili –kohdassa.  Halutessanne voitte myös keskeyttää ohjelman lähettämät tekstiviestimuistutukset oma profiili –kohdassa.  
  3. Teitä pyydetään täyttämään kyselyt. Vastaaminen kyselyihin tapahtuu sähköisesti. Teitä voidaan pyytää osallistumaan seurantakyselyihin myös myöhempänä ajankohtana. 

 

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa on:

Erikoistutkija Kaisa Mishina
Puhelinnumero: +358 50 310 1358
Sähköposti: olelasna@utu.fi
Postiosoite: Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus, Lemminkäisenkatu 3, 20014 Turun yliopisto

Tutkimushanketta johtaa lastenpsykiatri, professori Andre Sourander

 

Tietosuojailmoitus

Etusivu

Rekisteröidy

Kirjaudu

Käytössäsi on Internet Explorer -selain. Tämä verkkosivu ei toimi oikein tietoturvattomalla Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme vaihtamaan selainta.