HUR LÄNGE RÄCKER PROGRAMMET?

Programmet pågår i åtta veckor och efter det ombeds du fylla i förfrågningar. När du svarat på förfrågningarna kan du fortsätta att träna med hjälp av programmet under studiens gång (i alla fall till slutet av 2022). 
 

KAN MAN STÄNGA AV PÅMINNELSE-MEDDELANDEN?

Påminnelse-meddelanden kan stängas av från profilen, men vi rekommenderar att ha dem på.
 

VILKET ÄR SYFTET MED ÖVNINGSSIDORNA?

Du kan träna på dina föräldrafärdigheter på övningssidorna. Vi rekommenderar att du tränar på varje tema minst två dagar. Välj helst sådana färdigheter som du kan träna på i er vanliga vardag tillsammans med barnet. Du kan tillämpa de färdigheter du lär dig i programmet i er vardag, även efter programmet. Därför lönar det sig att träna regelbundet.
 

FÅR MAN VIDAREBEFODRA PROGRAMMETS MATERIAL OCH INLOGGNINGSKOD?

Programmets material är till för dig och din familj, varför vi ber dig att inte dela registreringskoden med andra. Programmet är ännu i undersökningsfasen och det är viktigt att vi vet varifrån familjen fått registreringskoden.  Programmets material är upphovsrättsskyddat.
 

Om du ännu funderar på något, svarar vi gärna på frågor:
olelasna@utu.fi

Förstasida

Registrera

Logga in

Käytössäsi on Internet Explorer -selain. Tämä verkkosivu ei toimi oikein tietoturvattomalla Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme vaihtamaan selainta.